субота, 16 березня 2013 р.

Станіслав Оріховський-Роксолан, як виразник «сарматського» типу політичної та правової свідомості та культури

Постать Станіслава Оріховського досі не є належно оцінена в контексті історії філософії права та філософії політики  Центрально-Східної Європи. Між тим, політичні ідеї перемиського римо-католицького каноніка стали визначальними для формування суспільно-політичного та правового дискурсу Речі Посполитої від часів укладання Люблінської унії 1569 р. та прийняття т.зв. «Генріхових артикулів» у 1573 р. аж до епохи занепаду шляхетської Республіки наприкінці XVIII cт. Якоюсь мірою, тип політичного мислення, сформований під впливом ідей Оріховського, вплинув також і на політичну та правову свідомість української козацької державності XVII-XVIII cт. При чому, роль політичних міфологем, які утвердилися, в тому числі, завдяки письменницькому таланту Оріховського і зазвичай окреслюються назвою «сарматизм» (хоча у самого Оріховсього власне сарматський етногенетичний міф і не надто акцентований), мала як позитивні, так і негативні наслідки для функціонування політичних та правових організмів Речі Посполитої обох народів та Війська Запорoзького.