вівторок, 15 січня 2013 р.

Nomos, jako określenie granic - podstawą prawa międzynarodowego w rozumieniu Carla SchmittaW swojej książce "Nomos Ziemi" niemiecki prawnik Carl Schmitt przeciwstawia starożytne greckie pojęcie νομός nowoczesnej niemieckiej idei ustawy (gesetz). Nowoczesne kategoria gesetz jest wcieleniem pozytywistycznego „legalistycznego” rozumienia prawa jako zespołu zasad przyjętych przez ustawodawcę.  
Według Schmitta podejście to związane jest wyłącznie z samowolą ustawodawcy oraz przymusem spełnienia norm, które są wynikiem tejże samowoli. Poszukując alternatywy dla tego pojęcia i podejmując próbę znalezienia realnej zasady prawa międzynarodowego Schmitt używa pojęcia νομός. Carl Schmitt zauważył również, iż w archaicznej i częściowo klasycznej starożytnej Grecji pojęcie νομός związane było przede wszystkim z konkretnym aktem, który tworzył porządek w danym obszarze terytorialnym (głównie lokalnym). Słowo νομός pochodzi od czasownika νέμειν, a jednym z głównych jego znaczeń jest „rozgraniczenie”. Tak więc νομός jest bezpośrednim obrazem, który tworzy przestrzennie widoczny polityczny i społeczny porządek narodu w wyniku procesu pomiaru oraz rozgraniczenia lub zdobycia ziemi. Według Schmitta νομός – to miara, która zgodnie z pewnym porządkiem rozgranicza i lokalizuje powierzchnię Ziemi oraz określa narzucone przez tę miarę formę porządku politycznego, społecznego i religijnego.
 Tak więc jednym z głównych problemów współczesnej filozofii prawa międzynarodowego jest identyfikacja i opis zasad podziału przestrzeni, które są zdeterminowane pewnego typu połączeniami porządku i lokalizacji badanymi nowymi metodami naukowymi

Rewolucja - modele historyczne: rewolucje w Chinach

1.Historyczne cechy rewolucji chińskiej w 20 wieku.
2.Struktura klasowa społeczeństwa chińskiego według Mao.
3.Strategia wojny rewolucyjnej według Mao.
4. Oryginalna interpretacja marksistowskiej dialektyki u Mao.